CIMS Connecting Items Management System

CIMS är en systemplattform som är utvecklad kring ett helt nytt sätt att tänka gällande hantering av produkt- och prisinformation i syfte att effektivt kunna ta tillvara den stora mängd produkt- och sortimentsinformation som kan överföras digitalt mellan aktörerna i en värde- och varuflödeskedja. Modern teknik möjliggör att specifika branschkrav och snabb anpassning till nya möjligheter och krav kan hanteras och optimeras.

CIMS kan till exempel agera som ett integrerat försystem till det ordinarie affärssystemet, som är mer komplicerat, resurskrävande och ibland inte ens möjligt att anpassas till att möta branschbehoven eller att snabbt ta tillvara nya möjligheter till affärsutveckling.

CIMS består av olika systemdelar och appar som kan aktiveras i olika kombinationer och för olika syften, till exempel för att öka intern effektivitet och kundservice eller för att öka försäljningen via e-handel och andra webbaserade tillämpningar.

CIMS förenklar och effektiviserar din artikelsortiments- och prisprocess på ett helt nytt sätt och resultaten visar sig snabbt i form av:
- Effektivare artikelprocess och -underhåll.
- Kvalitetssäkring av artikelinformation.
- Stora tidsbesparingar i processerna.
- Ökad kvalitet i sälj- och inköpsprocesserna.
- Ökad flexibilitet: kanal-, koncept- och processutveckling.
- Ökad produktivitet och marginal
Tanico

CIMS

Utgör det grundläggande systemet och databasen för CIMS tillämpningar och appar.
Det är i detta system all produkt- och prisinformation byggs upp och inställningarna görs för hantering av till exempel webb och mobila appar. Här hanteras också dina olika sortiment såsom lagersortiment, beställningssortiment, webbsortiment, kampanjsortiment och hantering av sortiment per filial samt kund- och objektsunika sortiment. Dina integrationslösningar utgår också från detta system, till exempel för hantering av leverantörsinformation, hantering av branschstandards som Vilma, eller integration med affärssystem, butiksdatasystem, etikettsystem, eller andra externa system av olika slag.
Läs mer om hur du med CIMS skapar grunden för nästa steg i din affärsutveckling…

CIMS PORTAL

Publicera en produktkatalog på webben för externt och/eller internt bruk.
Responsiv design gör att produktkatalogen automatiskt anpassas till den utrustning (laptop, platta, smartphone) och skärmstorlek som används.
Minimalt med administration behövs då produktkatalogen generas automatiskt, baserat på inställningar och upplägg i CIMS.
Länkad information (tex från leverantörerna via Vilma/Finfo) generar automatiskt visningsknappar i produktkatalogen. Efter inloggning presenteras kundens unika priser i produktkatalogen. Varukorgar skapas utifrån direkta val, eller via mallordrar eller från slutkundsofferter eller kombinationer av ovanstående.
Dina proffskunder kan direkt i CIMS PORTAL själva skapa offerter till sina kunder avseende ditt produktsortiment. De kan själva ändra texter, justera försäljningspriser, lägga till procentuella påslag eller rabatter, aktivera ROT-avdragshantering etc. De kan dessutom lägga till egna artiklar, tex egen arbetstid och timpris för att skapa en komplett offert.
Offerten kan sedan sparas och skrivas ut direkt eller kan din kund spara ned den till sin dator, för att i nästa steg maila den direkt till sin kund.
Läs mer om hur du med CIMS PORTAL skapar affärer i multipla kanaler…

CIMS MOBIL

Vi erbjuder såväl mobil e-handel som mobila verksamhetsappar med koppling till CIMS och affärssystem som till exempel Jeeves ERP och Garp.

Mobil e-handel
Alla lösningar i CIMS PORTAL anpassas automatiskt till mobila enheter (mobiltelefoner, plattor, laptops) med olika skärmstorlekar och upplösningar. All produkt- och prisinformation är därmed konsekvent, kundanpassad och konstant tillgänglig för dina mobila kunders affärer.

Mobila verksamhetsappar
För såväl intern effektivitet och kontroll som effektiv kundservice. Ett exempel är en lösning för att med en mobil enhet starta upp en kundorder i utelagret som kan plockas upp i affärs- och butikssystem för att kompletteras och avslutas. Alternativt en lösning som skapar en kundorder genom att det som kunden lastat på en kärra eller i sin bil scannas av och sedan avslutas inne i kassan.
Andra lösningar är tex en rutin där du kan inventera med hjälp av din mobiltelefon, eller en rutin där du kan skapa ett beställningsunderlag för lagervarorna med streckkodshantering och din mobiltelefon eller platta..
Läs mer om hur du med CIMS MOBIL skapar mobilitet i din affär…

CIMS POS 4

CIMS POS 4 integrerat med CleanCash®-kontrollenhet är ett certifierad kassaregister enligt Skatteverkets krav för kassaregister, SKVS 2014:9.
Kassaregisterlösningen är integrerad i gränssnittet för JEEVES ERP 4 och med övriga systemdelar, till exempel ordersystem och ekonomisystem.
Som en option är också en integration gjord med betalterminal från NETS, för säker hantering av betal- och kreditkort.
Läs mer om hur du med CIMS POS skapar en certifierad kassa i JEEVES ERP…

CIMS VILMA

För dig som är leverantör och skall producera och distribuera din produkt- och prisinformation enligt branschstandarden och regelverket VILMA.
Importera produktinformation från ditt affärssystem eller andra system och källor. Komplettera med den produktinformation som saknas enligt Vilma-regelverket. Lägg till översättningar, beskrivningar, faktorer, enheter och länkar för kompletterande information som bilder, produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljöinformation med mera. Kontrollera automatiskt din produktinformation utifrån Vilma-regelverket. Alla nödvändiga justeringar och korrigeringar presenteras i form av "att göra-listor" så att de snabbt och effektivt kan hanteras.
Även kundavtal med olika rabattmodeller och nettopriser kan hanteras så att kundunika prisfiler enligt Vilma kan skapas och distribueras.
När Vilma-filerna (Nivå 1 eller 2) är skapade kan CIMS VILMA automatiskt distribuera filerna till Finfo via Ftp-överföring. All distributionshistorik loggas och varje fildistribution kan återskapas igen för t.ex. framtida kontroller.
Läs mer om hur du med CIMS VILMA skapar kvalité i din kundkommunikation…