Affärs- och branschlösningar

Våra lösningar baseras på en långvarig erfarenhet och kompetens kring systemutveckling av generella affärsprocesser och affärssystemslösningar i kombination med en djup kunskap kring vissa branschers förutsättningar, strukturer, behov och krav på funktionella och effektiva branschlösningar.
Utvecklingen av specifika branschlösningar sker i mycket nära samarbete med kunder och branschorganisationer, i syfte att säkerställa användbarhet och affärsnytta.

Oavsett om det gäller generella behov och krav eller lite mer branschspecifika har teknik- och systemutvecklingen med tillgång till internet och informationsstrukturer via olika webbapplikationer förändrat flödet av information. Kundernas förväntan på tillgång till relevant och aktuell information för beslut ökar kontinuerligt. Det driver också förändrade köpbeteenden och flera olika parallella sätt att skapa affärer.

I ett handels- och varuflödesperspektiv handlar det om att kunna effektivisera hanteringen, överföringen och presentation av produktinformation och annan beslutsinformation så att köpbeslut stöds av relevant och förväntad information om produkter (varor och tjänster) och priser i realtid. Dessutom oavsett var jag som kund befinner mig och oavsett när på dygnet jag vill göra en affär. För att utveckla ditt erbjudande och skapa affärer behövs det en lösning som hjälper dig att samla, kvalitetssäkra, strukturera, priskalkylera, kundanpassa, distribuera och presentera informationen i många kanaler och system samtidigt.

En viktig del i våra lösningar är vår systemplattform CIMS som är utvecklad kring ett helt nytt sätt att tänka gällande hantering av produkt- och prisinformation med syfte att effektivt kunna ta tillvara den stora mängd produkt- och prisinformation som kan överföras digitalt mellan aktörerna i en värde- och varuflödeskedja. Modern teknik möjliggör att specifika branschkrav och snabb anpassning till nya möjligheter och krav kan hanteras och optimeras.
Läs mer om CIMS.

Tanico

Tanico
Tanico