CIMS MOBIL

Mobil e-handel

Alla lösningar i CIMS PORTAL anpassas automatiskt till mobila enheter (mobiltelefoner, plattor, laptops) med olika skärmstorlekar och upplösningar. All produkt- och prisinformation är därmed konsekvent, kundanpassad och konstant tillgänglig för dina mobila kunders affärer, via CIMS produktkatalog, e-handel och proffsportal.

Mobila verksamhetsappar

För såväl intern effektivitet och kontroll som effektiv kundservice. Vilka uppgifter och fält som skall användas i en mobil app definieras upp i CIMS och det enda som behövs i den mobila enheten är en webbläsare.

Tanico

För maximal snabbhet och säkerhet rekommenderar vi att streckkoder används så ofta som möjligt och när det är möjligt i rutinerna. Till den mobila enheten anslutes en trådlös Bluetooth-scanner så att streckkoder på artiklar, förpackningar, hyllkanter med mera kan läsas av direkt till den mobila appen.

För maximal nytta är CIMS redan integrerad med programvaran BarTender från Seagull Scientific, vilket är en världs- och industriledande programvara för design och utskrift av etiketter, streckkoder och RFID-taggar. I BarTender kan du själv eller med hjälp av vår kompetens skapa dina egna etiketter av olika slag och olika storlekar som sedan skrivs ut från CIMS och de mobila apparna.

Alla appar i CIMS MOBIL är integrerade med affärssystemen Jeeves ERP och Garp redan vid installation. CIMS MOBIL kan även integreras med andra affärssystem på olika sätt och med olika metoder.

Exempel på olika tillämpningar och appar i CIMS MOBIL:

Mobilt artikelunderhåll

- Lagerlägga en artikel på en specifik lagerplats alternativt byta lagerplats för en artikel.
- Skriva ut enskilda etiketter eller grupper av etiketter för artiklar, förpackningar (GTIN), hyllkantsetiketter, skyltar, lagerplatsetiketter med mera.

Tanico

Mobil inventering

Inventering med CIMS MOBIL kan ske på flera olika sätt och med olika syften, till exempel:
- Impulsinventering när lagersaldot tex visuellt inte ser ut att stämma för en artikel.
- Inventering av hyllor, sektioner eller lagerställen för såväl saldoinventering som lagervärdering.

Även om du inte aktiverat lagersaldohantering i ditt affärssystem så kan inventering utföras med CIMS MOBIL. Resultat och saldoinformationen lagras då istället i CIMS och rapporter kan skrivas ut från CIMS. Eftersom prisinformationen också finns i CIMS så kan även lagervärderingslistor skrivas ut från CIMS.

CIMS kan även överföra inventeringsresultatet till ett affärssystem när lagersaldohantering är aktiverat i affärssystemet. För Jeeves ERP och Garp finns det direktintegrationer som standardalternativ.

Mobil plockning

Du kan i din mobila enhet välja vilken plocklista som skall plockas, eller själv skapa en plocklista från en order. Plocklistan visas i den mobila enheten så att du enkelt kan se vad som skall plockas. Du scannar artikeln eller klickar på den rad som skall plockas. Förslag på antal som skall plockas visas då. Vid behov kan antalet ändras innan plockningen registreras. Det finns även möjlighet att göra ändringar på en registrerad plockning om något blivit fel. Kontroll sker av antal och varning visas om inte hela antalet plockats, och du kan då själv avgöra om det skall vara en delleverans eller en slutleverans.

Mobilt beställningsunderlag

Med din mobila enhet kan du till exempel i butiken eller utelagret scanna av artiklar och ange det antal som skall beställas. När du är klar överförs behovsunderlaget till affärssystemets inköpssystem för slutlig behandling och uppdelning av underlaget till beställningar hos olika leverantörer.

Mobil inleverans

Du anger beställningsnr i din mobila enhet för att få upp en lista med beställda rader. Om du inte vet beställningsnumret finns flexibla sökningar för att visa beställningar på viss leverantör. Finns många beställningar på en leverantör så går det också att söka på artikel eller kombinationen leverantör-artikel. För att enkelt hitta leverantörer och artiklar kan sökning ske på sökord som tex skapats från benämningar och leverantörsnamn. Det går naturligtvis också att scanna in artikelnr, tex från ett inlevererat kolli.
När du hittat beställningen så klickar du på den rad som inlevereras, alternativt scannar du artikelnumret, för att få upp beställningsraden med förslag på inlevererat antal. Vid behov kan antalet ändras innan inleveransen registreras. Det finns även möjlighet att göra ändringar på en registrerad inleverans om något blivit fel. Kontroll sker av antal och varning visas om inte hela antalet levererats in, och du kan då själv avgöra om det skall vara en delleverans eller en slutleverans.

Tanico

Mobil Order – Konsument/privatperson

I utelager, brädgård och andra platser som CIMS MOBIL används kan en order skapas med till exempel kundens bilregistreringsnummer som referensid. Varorna scannas och antal anges för varje orderrad. Varorna kan sedan lastas direkt i kundens bil. Utcheckning och betalning sker sedan inne i butikens där ordern plockas upp. Eventuellt sker komplettering av ordern, till exempel med varor inifrån butiken, för att sedan betalas enligt ordinarie kassaregisterrutiner. Se även CIMS POS 4. kassaregisterhantering för Jeeves ERP.

Mobil Order – Proffs

I CIMS MOBIL söks kunden upp så att kunduppgifter och prislistor appliceras på ordern.
Även kundens objekt och eventuella unika objektspriser kan hanteras i appen.
Den mobila orderhanteringen sker sedan precis som för konsument/privatperson.
Skillnaden är att vid utcheckning kan istället en följesedel skrivas ut direkt för påskrift av kunden och därmed behöver kunden inte passera via butiken och kassahanteringen. Om ordern skall kompletteras med varor från butiken kan ordern sedan plockas upp i kassan för slutlig utcheckning och utskrift av följesedel.
Fakturering sker sedan enligt ordinarie rutiner i affärssystemet.