Tanico

En system- och portalplattform som kan hantera mycket stora mängder produkter och produktinformation i kombination med flexibel och avancerad priskalkylering.

En webbinnehållsdel genererar automatiskt webbaserade produktkataloger, e-handel och proffsportaler.

Ett kraftfullt integrationsgränssnitt säkerställer såväl import som export och distribution av produkt- och prisinformation till många olika system och lösningar.

Läs mer om varför och hur CIMS snabbt bidrar till ett förbättrat resultat.…


Tanico Tanico Tanico Tanico Tanico Tanico

CIMS och GARP

CIMS produktinformations- och webbpubliceringssystem är integrerat med Garp redan vid leverans.
CIMS kan hämta produkt- och prisinformation direkt ifrån Garp och kan även hämta information från dina leverantörer i valfria format.
CIMS kan även hantera sortiment som du inte vill hantera direkt i Garp. Till exempel beställningsvaror från många olika leverantörer.
CIMS innehåller även en kvalificerad och flexibel hantering av priskalkylering, prislistor och kampanjer.
Läs mer om CIMS…

CIMS PORTAL utvecklar din affär och kundrelation på flera olika sätt och i flera kanaler
- Aktivera och publicera en produktkatalog på webben
- Aktivera en e-handel med en rik funktionalitet
- Aktivera ett "slutkundsoffertsystem" där dina proffskunder kan kalkylera och skapa en färdig offert till sina slutkunder
- Aktivera en "Min Sida"-funktion där dina kunder kan ta del av status- och historik-information avseende beställningar, leveranser och fakturor (betalda och obetalda)
Läs mer om CIMS PORTAL…

CIMS MOBIL skapar effektiva mobila interna verkssamhetsflöden och gör ditt Garp-system mobilt. Används med valfria mobiler, plattor, datorer och valfria trådlösa streckkodsscanners. Allt som krävs är en webbläsare och ett trådlöst nätverk.
Aktivera mobila appar och flöden integrerade med Garp för:
- Kundorder
- Plockning
- Utleverans
- Beställning
- Inleverans
- Artikelunderhåll
- Lager och inventering
Läs mer om CIMS MOBIL…

Ladda ned produktblad "CIMS för GARP"


Tanico

Tanico
Tanico

CIMS och VILMA

VILMASTANDARDEN

Syftet med Vilmastandarden är att skapa förutsättningar för att beskriva produkter digitalt inom byggsektorn, för att därefter användas i affärsprocesserna.
Mer info om Vilma finns på Branschrådet Vilmas hemsida.
CIMS stödjer Vilmastandarden fullt ut så att tex en byggmaterialhandel kan hantera produktinformation och kalkylering baserat på Vilmastandarden.
Läs mer om hur du med CIMS kvalitetssäkrar din Vilma-information…

VILMABAS TRÄ

Svenskt Trä och Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund har skapat ett nationellt bassortiment av ca 400 träprodukter som är egenskapsdeklarerade och kopplade till SIS-standards. CIMS Portal skapar VilmaBas-hemsidan. Besök vilmabas.se för att få mer information om träsortimentet och CIMS portalfunktionalitet.
Förutom egenskapshantering möjliggör även CIMS sökningar och presentationer per träleverantör genom ett helt automatiserat flöde baserat på Vilma-filer från träleverantörerna.

CIMS VILMA

Med en delpaketering av CIMS så har ett systemverktyg skapats som stöd för leverantörer som skall skapa och distribuera Vilma-filer (artikelfil, länkfil och kundunik prisfil) till sina kunder inom Järn- och Byggmaterialhandeln.
Cims Vilma kan användas med valfritt affärssystem och kontrollerar automatiskt produkt- och prisinformationen utifrån Vilma standardens regelverk (Vilma nivå 1 och 2).
Läs mer om hur du med Cims Vilma effektiviserar din Vilma distribution…


Tanico

TanicoTanico