CIMS

Utgör det grundläggande systemet och databasen för CIMS tillämpningar och appar.
Det är i detta system all produkt- och prisinformation byggs upp och inställningarna görs för hantering av till exempel webb och mobila appar.
Här hanteras också dina olika sortiment såsom lagersortiment, beställningssortiment, webbsortiment, kampanjsortiment och hantering av sortiment per filial samt kund- och objektsunika sortiment. Dina integrationslösningar utgår ifrån detta system, till exempel för hantering av leverantörsinformation, hantering av branschstandards som Vilma, eller integration med affärssystem, butiksdatasystem, etikettsystem, eller andra externa system av olika slag, till exempel e-handels-plattformar.

Tanico

Integration

CIMS kan interagera med ditt affärssystem på olika sätt.
Viss hantering sker helt i CIMS och berör inte affärssystemet medan vissa funktioner som hanteras i CIMS anropas från affärssystemet, bearbetas i CIMS som sedan skickar ett svar till affärssystemet att arbeta vidare med. Tack vare en avancerad optimering i CIMS sker integrationen mycket snabbt och dessutom märker användaren inte ens att det är CIMS som levererar funktionaliteten och svaren, då hon/han inte behöver lämna affärssystemets gränssnitt och formulär.

Leverantörsinformation

I CIMS läser man in och kalkylerar artikelfiler från leverantörer, ofta enligt ett förutbestämt regelverk, till exempel branschstandarden VILMA. Med CIMS kan du även läsa in filer från olika leverantörer som har i stort sett vilket format som helst eftersom CIMS har ett inbyggt, flexibelt och lättanvänt mappningsverktyg.
Vid inläsningen kalkyleras artiklarna och ett grundpris sätts med utgångspunkt från de marginaler som man har bestämt.
CIMS innehåller många funktioner för kontroll i olika led så att informationen är korrekt och anpassad till din affärsverksamhet. En sådan funktion är strategisk avrundning som ser till att man får attraktiva priser i butiken.

Artikel

I CIMS artikelsortiment ligger både lagerförda artiklar och beställningsartiklar. De lagerförda artiklarna förs över till affärssystemet medan beställningsartiklarna endast finns i CIMS. En särskild hantering av beställningsvaror ser till så att man enkelt kan erbjuda kunderna varor ur beställningssortimentet lika enkelt som om det vore en lagervara.

Prissättning på artiklar sker i regel automatiskt via kalkyler med TG- eller påslagsberäkning. Kalkylerna kan läggas upp på olika nivåer, tex filial, leverantör, varugrupp, rabattgrupp, kalkylgrupp och datum. Möjlighet finns också att lägga upp priser manuellt eller göra detaljförändringar på artikelnivå. Alla priser är datumstyrda. Olika prisberäkningar kan gälla för olika filialer.

Som kostpris kan olika priser användas, tex inköpspris – rabatt eller nettopris. Andra varianter är avtalspris från leverantörsavtal och eget kostpris (kan vara manuellt inlagt eller avtalspris som kommer från leverantör, till exempel via Vilma-filer).
Framtagning av försäljningspris kan ske på olika sätt, tex via TG-beräkning, påslagsberäkning, prisklass, prisgrupp, leverantörens cirkapris, egen manuell prissättning, med mera.

Per enhet påverkas priset av omräkningsfaktorn samt prisfaktor. Det finns också möjlighet att ange helt olika försäljningspriser för olika enheter.

Tillägg kan göras av fraktkostnad eller andra kostnader i kronor och/eller procent. Dessa tilläggskostnader kan hanteras på en mängd olika sätt. Frakten kan beräknas på vikt eller volym och anges på artikelnivå eller hämtas via frakttabeller.

Till lagersortimentet vill man ofta ha olika typer av etiketter. I CIMS går det tex att ställa in så att det automatiskt skapas underlag för hyllkantsetiketter så fort det sker en prisändring på en lagerartikel. Etiketterna kan sedan skrivas ut med valfri etikettprogramvara, men det finns färdiga kopplingar till Seagull Bartender som är en av de ledande programvarorna inom detta segment.

För koncerner med flera företag eller företag med filialer så har CIMS en inbyggd hantering så att man kan använda differentierade villkor och priser, eftersom både sortiment och konkurrenssituation kan variera mellan olika orter.

Kund

På kundsidan ger de avancerade pris- och rabattsättningsfunktionerna unika möjligheter till komplex rabatt- och bonussättning ända ner på den enskilda kunden och artikeln.
Det kan till exempel vara rabatt på varugrupp eller rabattgrupp beroende på kundkategori som företagskund eller konsument. Dessutom finns möjlighet till kund/objektunika förhandlade nettopriser/rabatter och bonusar eller en kombination av ovanstående. För att hantera detta har CIMS en mycket avancerad pris- och rabattsättning som genom kopplade prislistor gör kundunika priser möjliga.

Det finns möjlighet att lägga upp prislistor på artikelnummer, varugrupp eller del av varugruppsbegreppet samt rabattgrupp och leverantör. Alla dessa varianter kan kombineras i samma prislista. En prislista kan tillhöra en kampanj. Finns flera kampanjer för en artikel väljer systemet det lägsta priset. En prislista kan tidsbegränsas till en viss period genom att ange giltighetsdatum (from-tom). Till och med klockslag kan användas för att styra en prislista för en tillfällig kampanjaktivitet. En prislista kan tillhöra en viss filial eller gälla alla filialer. De kundunika priserna behöver inte föras över till affärssystemet utan när en artikel registreras på en orderrad så skickas ett anrop till CIMS som svarar med att skicka tillbaks det överenskomna fastställda priset.

Din kunds prisinformation kan exporteras ut från CIMS i valfritt filformat för distribution till kunder för inläsning i sina system. Alternativt kan du skriva ut kundunika prislistor i PDF-format för distribution till kunderna. En sådan prislista innehåller en indexerad innehållsförteckning för att göra informationen lättillgänglig för kunden.