CIMS PORTAL

Produktkatalog

Publicera en produktkatalog på webben för externt och/eller internt bruk.
Responsiv design gör att produktkatalogen automatiskt anpassas till den utrustning (mobil, platta, dator) och skärmstorlek som används.
Endast minimalt med administration behövs då produktkatalogen generas automatiskt, baserat på inställningar och upplägg i CIMS, avseende t.ex. menyer, varugruppsträd, artikelegenskaper, kompletterande textbeskrivningar, bilder, med mera.

Tanico

Produktinformation (till exempel .pdf-filer) från leverantörerna (till exempel via Vilma/Finfo) generar automatiskt visningsknappar i produktkatalogen. Detta sparar mycket tid och underhåll då det automatiskt länkas till leverantörernas presentationsmaterial, såsom produktdatablad, säkerhetsdatablad, monteringsanvisningar, miljödeklarationer m.m.

Du kan också skapa dynamiska egenskapstabeller som anpassas utifrån om värden är ifyllda. Egenskapstabeller kan sättas upp för tex en viss grupp av artiklar som har gemensamma attribut och egenskaper eller för enskilda artiklar om så önskas.

Sökningar och sökbegrepp är andra inställningar som görs baserat på varugrupp och artikeldata. Besökaren kan själv styra presentationen, till exempel om artiklarna skall visas med eller utan bilder, hur många artiklar som skall visas per sida och om det enbart skall presenteras lagervaror eller beställningsvaror eller både och. Har artikeln olika förpackningsenheter, till exempel en styck, en påse (med 10 styck) eller en kartong (med 100 styck) så presenteras de olika enheterna med bla á-pris-jämförelser.

E-handel

Produktkatalogen kan också visa artiklarnas generella försäljningspriser (inklusive moms respektive exklusive moms) och generella kampanjpriser. Aktiveras rutinerna för användare och inloggning så kan även kundunika priser presenteras. Menyer och produktsortiment som visas kan styras per användare, till exempel om din kund har inköpsansvariga för olika delar av ditt produktsortiment. Även kundens unika objekt (anläggningar, projektplatser med mera) kan presenteras och väljas så att rätt pris alltid visas, även när det skapats objektsunika prislistor.

Har ditt företag olika filialer, butiker på flera orter, kan även detta presenteras och göras valbart för kunden. då det kanske är skillnader avseende kampanjer med mera.

Kunden skapar sin varukorg utifrån manuella direkta val, eller via sparade varukorgar, mallordrar eller kombinationer av ovanstående. Även presentation av sparade varukorgar kan styras per användare.
Vid utcheckning av varukorgen presenteras kund och beställaruppgifter samt leveransuppgifterna så att de kan bekräftas eller justeras av kunden.
Efter utcheckningen överförs ordern automatiskt till affärssystemet, i vilket orderhantering, leverans och fakturering sker enligt affärssystemets funktioner och rutiner.

Proffs Portal

Dina proffskunder kan själva skapa offerter till sina kunder avseende ditt produktsortiment direkt i CIMS PORTAL. Utifrån sina egna nettopriser kan de sedan lägga på procentuella påslag eller rabatter, eller manuellt sätta försäljningspriser till sin kund. De kan dessutom lägga till egna artiklar, till exempel egen arbetstid och timpris, med eller utan ROT-avdragshantering. Detta är artiklar som du inte har i ditt sortiment men som skall inkluderas i offerten till slutkunden för att skapa en komplett offert.

Din kund kan själv ladda upp sin företagslogotype och ange, samt spara, företagsuppgifter, olika typer av offerttextpaket (till exempel om ROT-hantering), leveranssätt, betalningsinstruktioner med mera.

Offerten kan sedan sparas (för att färdigställas senare), skrivas ut på papper eller sparas som en .pdf-fil. Denna fil kan sedan inkluderas i ett mail till slutkunden.

Din kund kan styra om alla användare hos kunden skall kunna se samtliga sparade offerter eller användaren bara skall kunna se sina egna skapade offerter. Behörighetshanteringen innebär också att dina egna medarbetare inte kan se proffskundens offerter utan det kan bara behörig användare hos proffskunden.

När offerten sedan är accepterad kan din kund enkelt omvandla den till en order med dina produkter i den sparade varukorgen enligt ordinarie rutiner i e-handeln. Detta sparar mycket tid och administration för både dig och din kund. Oavsett om proffskunden hämtar varorna eller om du kör ut och levererar varorna (till exempel till slutkundens adress) så ökar Proffs-Portalen din kunds effektivitet, debiteringsgrad för sin anställda och sig själv och därmed sitt resultat på sista raden.

Med CIMS Proffs Portal stärker du din egen affär genom att stärka din kunds affär!

Tanico

Integration

CIMS PORTAL kan även integreras på en mängd olika sätt med olika e-handelssystem eller andra webbtillämpningar. Du kanske redan har en e-handel och i den byggt upp produktkataloger och artikelinformation och vill endast integrera med CIMS mycket avancerade pris- och kampanjhantering.
Via CIMS PORTALs gränssnitt kan en webbservicefråga för en viss kund ställas från ditt e-handelssystem till CIMS. Vi har utvecklat en speciell optimerad logik som ger mycket bra prestanda för just prisfrågor från webbapplikationer för kundunik prishantering även vid stora artikelvolymer och prispresentationer. Om inte realtidsfrågor behövs utan det kanske gäller mer generella prislistor och kampanjer kan integrationen istället lösas med tex XML-filer som skickas över varje natt eller med andra valfria tidsintervall.

Administration och innehållshantering

All administration av CIMS PORTAL sker i CIMS-applikationen. Det vill säga CIMS är ett system och ett verktyg för all CIMS-hantering oavsett om artikel- och prisinformation skall integreras med ditt affärssystem eller din hemsida och e-handelssystem. Detta är en mycket stor fördel vad gäller effektivitet och användbarhet. Förädling av artikel- och prisinformation i CIMS görs en gång och kan sedan användas direkt i dina webbtillämpningar i CIMS PORTAL eller i en integration med en tredje parts E-handelsplattform.

CIMS PORTAL innehåller en mängd olika färdiga inställningsmöjligheter som aktiveras via checkboxar och drop-down menyval. Informationen och layouten på webbsidorna anpassas automatiskt utifrån dina val. Ingen kunskap om webbprogrammering behövs.

Du kan även komplettera med ytterligare information till dina produkt-/artikelpresentationer på webben. Egenskapstabeller, kompletterande beskrivningstexter, bilder, länkar till extern information, till exempel säkerhetsdatablad, innehålls- och miljödeklarationer, med mera.

CIMS PORTAL har redan vid installation en grundläggande grafisk design och layout som styrs via "style sheets", vilket gör det enkelt att anpassa designen utifrån ditt företags grafiska profil.
Responsiv hantering och design är redan applicerad, det vill säga att webbsidorna automatiskt anpassas till den hårdvara som besökaren använder, smart telefon, en platta eller en dator, med olika skärmstorlekar och upplösningar.


Tanico