CIMS VILMA

Vilma

Vilma är en branschstandard inom Järn- och Byggmaterialhandeln för utbyte av produkt- och prisinformation mellan leverantörer, grossister, centrala inköpsorganisationer och detaljhandlare.

Du kan läsa mer om VILMA standarden på: www.branschradet-vilma.se

Tanico

CIMS VILMA är en delpaketering av CIMS kompletterad med ett inbyggt Vilma regelverk och olika verktyg och hjälpmedel för leverantörer som skall producera och distribuera Vilma-filer, via Finfo, till sina kunder.

CIMS VILMA effektiviserar och kvalitetssäkrar din produktion och distribution enligt Vilma standarden.

Importera

Importera filer med produktinformation från ditt affärssystem eller andra system och källor.
CIMS VILMA har en egen importmappning vilket gör det enkelt att importera produktinformation i valfria format.

Komplettera

Komplettera med den produktinformation som saknas enligt Vilma-regelverket.
Lägg till översättningar, beskrivningar, enheter, länkar m.m. Alla kompletteringar behöver endast göras en gång då CIMS VILMA sparar och bevakar ändringarna vid till exempel uppdateringar.

Skapa och kontrollera automatiskt

Vid skapandet av Vilmafilerna kontrolleras automatiskt produktinformationen enligt Vilma-regelverket. Alla nödvändiga justeringar och korrigeringar presenteras i form av "att göra-listor" så att de snabbt och effektivt kan hanteras.

Kundunik prishantering

Även kundavtal med olika rabattmodeller och nettopriser kan hanteras så att kundunika prisfiler enligt Vilma kan skapas och distribueras.

Länkad information

För varje artikel kan länkar till olika former av produktinformation hanteras.
Länkarna kan importeras in för respektive artikel eller läggas till manuellt.
Exempel på länkad information enligt Vilma är produktbild, produktdatablad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklaration, monteringsanvisningar, miljödeklarationer som Basta med mera.

Exportera

När Vilma-filerna (Nivå 1 eller 2) är skapade kan CIMS VILMA automatiskt distribuera filerna till Finfo via Ftp-överföring. All distributionshistorik loggas och varje fildistribution kan återskapas igen för tex framtida kontroller.

Kvalitet i kundkommunikationen

Tack vara alla inbyggda kontroller, verktyg, hjälpmedel och presentation av din produktinformation i CIMS VILMA säkerställer du att din information är korrekt såväl generellt som kundunikt och snabbt kan distribueras till och användas av dina kunder i deras affär.

Produktkatalog

Baserat på Vilma-informationen kan automatiskt en webbproduktkatalog skapas för användande såväl internt för de egna medarbetarna som externt för kunder. Katalogen kan även presentera prisinformation och skall kundunik prisinformation presenteras finns det en inloggningsfunktion för detta ändamål. Katalogen skapas med responsiv design med automatisk anpassning till olika skärmstorlekar och typer av mobiltelefoner, plattor, bärbara datorer och skrivbordsdatorer.